Stikkord: Risiko

 • Risikomodellering – et alternativ til tradisjonell budsjettering

  Risikomodellering – et alternativ til tradisjonell budsjettering

  Ved å bruke risikomodellering i budsjettprosessen vil budsjettet vil i større grad kunne bli et strategisk verktøy for ledelsen, fordi det vil gi vesentlig mer informasjon og beslutningsstøtte enn hva en tradisjonelle statisk budsjettering vil gjøre. I tradisjonell budsjettering er fokus rettet mot å sette statiske forutsetninger for året eller årene som kommer, for så…

 • Omdømme – viktigste aktivum og største risiko

  Omdømme – viktigste aktivum og største risiko

  En CEO i Coca Cola sa det slik, i følge Google, da han skulle beskrive verdien av omdømmet til selskapet: “If I lost all of my factories and trucks but kept the name Coca-Cola, I could rebuild my business. If I lost my name, the business would collapse”. Så viktig er selskapets navn, eller omdømme,…

 • Usikkerhet øker med tid

  Usikkerhet øker med tid

  Når man jobber med risiko, for eksempel i et prosjekt, er det viktig å huske at usikkerheten knyttet til det som skjer om 3 år er større enn usikkerhet knyttet til det som kan skje om 3 uker. For å eksemplifisere, så kan man modellere volatilitet ((Der man ikke har en faktisk volatilitetskurve, men et…

 • Modellering og dataanalyse

  Modellering og dataanalyse

  Vi økonomer forsøker ofte å modellere hvordan fremtiden vil bli.  Økonomer er i grunn en gruppe synsere som tar et lass med forbehold etter at vi har synset om noe.  Målet med den mer eller mindre begrunnede synsingen er at man skal gjøre fremtiden noe mer forutsigbar enn den vil være om man bare tar…

Translate »