Emne Risiko

Et helt mulighetsområde

Arkivert som Risiko av i 2013 0 kommentarer
Et helt mulighetsområde

Begrepet risiko er et negativt ladet begrep og det preger synet på risikostyring og hvor risikostyring hører hjemme i virksomheten.  Ofte har risikostyringen et forsikringsfokus som gjør at all risiko ses som et onde som både bør og skal avdekkes.  Men det innebærer samtidig et fokus som ser bort fra at virksomheten står overfor et […]

Les videre »

Modellering av volatilitet

Arkivert som Risikoestimater av i 2013 0 kommentarer
Modellering av volatilitet

Et estimat på variabilitet er den viktigste input’en i en risikomodell.  Risiko oppstår fordi de faktiske variabelverdiene avviker fra forventet verdi.  Derfor er det første spørsmålet man må stille seg for å kunne estimere risiko: Hvor mye kan variablene forventes å avvike fra forventet verdi? Om du ikke forventer noe avvik er variabelen å anse […]

Les videre »

Modellering av korrelasjoner

Arkivert som Risikoestimater av i 2013 0 kommentarer
Modellering av korrelasjoner

I en modell som skal estimere risiko er det to hovedindikatorer som brukes for å beskrive den usikkerheten som ligger i variablene; Volatilitet; Hvor mye vil variablenes verdi kunne avvike fra forventningsverdien? Korrelasjon; Hvordan påvirker variablene hverandre? Jeg har skrevet litt om volatilitet her.  I denne artikkelen vil jeg behandle modellering av den andre kjerneindikatoren […]

Les videre »

Om Kvisvik :consulting

Arkivert som av i 2013 0 kommentarer
Om Kvisvik :consulting

Har du en problemstilling du ønsker å tallfeste? Et prosjekt du vil verdi- og risikovurdere?

Trenger du en analyse av hva som driver verdiskapning i din virksomhet? Lurer du på hvordan du kan knytte din økonomistyring og risikostyring sammen?

Trenger du en god budsjettmodell som ikke bare viser ett tall, men også analyserer trusler og muligheter?

Da har du kommet til rett sted.

Les videre »