Detaljert CV Eli Kvisvik


Mer enn 20 års erfaring innenfor finans, økonomi og risikostyring, herunder

  • Treasury risk management
  • Finansiell planlegging
  • Verdivurdering under usikkerhet
  • M&A
  • Risikostyring i prosjekter
  • Ledelse av økonomi- og finansfunksjon

Spesialområder: Prosessledelse av usikkerhetsanalyse (sertifisert NTNU). Regnemodeller for å beskrive økonomiske problemstillinger på en kvantitativ måte.

Profesjonell erfaring

SelskapTittel/oppgaver
Sweco Norge AS
2017-Senior rådgiver
Rådgivning og analyse innen økonomisk planlegging og modellering. Prosessleder for usikkerhetsanalyse. Usikkerhetsstyring og økonomistyring i prosjekter.
HR Prosjekt AS / Prokonsult AS
2014-2017Senior rådgiver
Rådgivning og analyse innen usikkerhetsstyring, økonomisk planlegging og finansiell modellering. Prosessleder for usikkerhetsanalyse.
Kvisvik consulting
2013-Eier
Management consulting innen finans og risikostyring. Bistå Alpiq AG i styrt avvikling av Alpiq Norway.
Alpiq Norway AS
2012-2013Head of Finance and Risk Management
Ansvar for finans- og risikofunksjonen, inkludert regnskap, controlling, risikostyring, oppgjør, finansiell risiko og planlegging av likviditet.

I tillegg strategi og budsjettering, og M&A activitieter relatert til salg av Alpiq Norway.

Planlegging av styrt avvikling av Alpiq Norway. Deltagelse i gjennomføringen av den styrte avviklingen.
2011Risk manager
Risikovurdering, klartlegging av risiko og utvikling av modellverktøy og planleggingsmodeller for risikostyring.

Utvikling av verktøy for likviditetsstyring, inklusive risikovurdering av likviditetsutvikling.
Deloitte Consulting
2009-2011Manager
Risikostyring og modellering av risiko
Rådgivning og utvikling av kvalitative og kvantitative modeller for mål- og resultatstyring for kunder, som beslutningsstøtte i strategiprosessen og finansielle planlegging. Bruk av finansiell og statististisk metode, herunder MonteCarlo-simuleringsmodeller.

Prosjekter
– Kartlegging og evaluering av finansfunksjoner
– Verdsettelse under usikkerhet
– Risikostyring i prosjekter
– Finansiell planlegging under usikkerhet
Norske Skogindustrier ASA
2003-2009Corporate Risk Analyst
Riskoanalyse og modellering
Ansvarlig for utvikling av modeller og metode for kvalitativ og kvantitativ risikostyring i både den operasjonelle virksomheten og i prosjekter. Utvikling av modeller for å analysere risiko både i resultat, kontantstrøm og på balansen. Dybdeanalyse av investeringsprosjekt i Brasil. Utvikling av en modell som estimerte iboende risiko I EBITDA for finansiell planlegging og budsjettering.

I tillegg arbeide med strategisk planlegging, restrukturering av aktiva og Mergers and Acquisitions (M&A).
2002-2003Senior Finance Advisor
Norske Skog South America, Curitiba (Brasil)
Finansiell kontroll og styring av finansiell risiko
Flyttet til Brasil i 2002 for å bidra til bedre finansiell kontroll og styring av finansiell risiko i regionen, som består av en fabrikk i Brasil og en i Chile. Jobbet tett med lokale produksjonsenheter, supply- og salgsorganisasjonen og utviklet policyer for likviditetsstyring, valuta og kredittrisiko.

Snakker portugisisk dagligtale.
1992-2002Head of Financial Risk Management
Ansvarlig for styring av finansiell risiko, finansielle aktiva, likviditet og operativ styring av låneportefølje
Utvikling av strategi for styring og avdekning av finansiell risiko, spesielt valuta og renterisiko. Gjennomføring av sikring i tråd med gjeldende strategi og risikorammer/mandater. Revurdering av strategi og styringssystemer knyttet til finansiell risiko etter Norske Skogs oppkjøp av Fletcher Challenge paper i 2000, da selskapet doblet seg i størrelse.

Styring av selskapets kortsiktige likviditet, herunder opptak av kortsiktig gjeld i markedet, og selskapets likviditetsreserve plassert i verdipapirer. Operativ styring av selskapets gjeldsportefølje.

Ansvarlig for oppfølging av forvaltningen av konsernets pensjonsmidler.

Ledet et prosjekt som kravspesifiserte, valgte og implementerte et nytt finanssystem (Quantum).
1990-1992Financial Controller
Utvikling av posisjons- og resultatrapportering for Treasury
Annen arbeidserfaring
De naturhistoriske museer, Oslo University
1988-1990Regnskapsfører
Føring av regnskap for museene og utvikling av administrative databasesystemer
Bretvin, Finne og Partners
1987-1988Pengemegler
Megling av pengemarkedsinstrumenter mellom tredjeparter
Union Bank of Norway
1985-87Pengemarkedsoperatør
Likviditetsinnlån og –plasseringer i pengemarkedet
1981-84Oppgjørsmedarbeider
Oppgjør av utenlandske bankers posisjoner i norske kroner

Utdanning

InstitusjonÅrTittel
Handelshøyskolen BI1987-1990Bachelor of management
Spesialisering i samfunnsøkonomi, offentlig økonomi, finans og markedsmodellering
NTNU2015Sertifisering i usikkerhetsanalyse
Øvrig
Female Future, NHO2003-2004NHOs program for kvinner i styreposisjoner
Norsk Regnesentral2005-2006– Innføring i statistisk metode
– Statistisk analyse av finansielle tidsrekker
Norske Skogindustrier ASA1992-2009Diverse lederkurs

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Translate »