Fang problemstillingene

De aller fleste problemstillinger kan fanges med tall. Enten det er risikoen for at fly skal styrte, eller hvor mye et selskaps balanse tåler.

Det krever at du har god innsikt i problemstillingen du vil fange og at du evner å systematisere data på en måte som beskriver problemstillingen godt.

Dessuten krever det at du har de rette verktøyene og den kunnskapen som skal til for å lage robuste modeller.

Fokuser på det viktigste

Verden er kompleks, men ikke overkompliser modellene som skal beskrive den.

Forstå hva som er viktigst for din virksomhet og fokuser tid og ressurser på å forstå de viktigste verdidriverne, hvordan de henger sammen og hvordan de vil påvirke virksomhetens mulighet til å skape verdi.

Bruk det som grunnlag for å lage modeller som beskriver fremtiden.

Forstå fremtiden

Vi forsøker ofte å fange fremtiden i modellene våre. Den er usikker og full av trusler og muligheter.

Beslutninger må hele tiden tas, for verden venter sjelden på at vi skal få tenkt oss grundig om og veid for og imot.

Å ha beslutningsstøtte-systemer og -modeller som på en god måte kaster lys over hvordan fremtiden kan se ut, er en nøkkel til å ta gode beslutninger.