Emne Sannsynlighet

Simulering av balanserisiko

Arkivert som Sikring av i 2013 1 kommentar
Simulering av balanserisiko

Som jeg skrev i artikkelen om valutasikring av balanserisiko kan et selskap med betingelser (covenants) i sine låneavtaler være nødt til å sikre risiko på balansen, selv om det ikke nødvendigvis er optimalt. Men hvordan kan selskapet vite hvilket nøkkeltall det er viktigst å sikre?   Ofte vil selskapet ha mer enn en covenant, og sikring […]

Les videre »

Risikomodellering

Arkivert som Modellering av i 2013 0 kommentarer
Risikomodellering

En bedrifts  strategiske beslutninger bygger planer og forutsetninger om hvordan fremtiden vil bli.  Disse forutsetningene er mer eller mindre usikre; faktisk er det eneste som er sikkert at utfallet ikke vil bli akkurat som forutsatt.  En plan og de økonomiske størrelsene den inneholder er en stilisert fremstilling av fremtiden slik den blir, basert på det […]

Les videre »

Modellering av risikoen ved aske i luften

Arkivert som Modellering av i 2013 1 kommentar
Modellering av risikoen ved aske i luften

Jeg har lekt litt med simuleringssoftware og laget en liten modell som kan vise hvordan risikoen forbundet med aske i luften kan beregnes. Jeg har ikke beregnet følgeeffekter, vel å merke, dette er ikke en utfyllende analyse men et interessant eksempel som kan modelleres.  Når det gjelder variabelverdier har jeg stort sett synset om det.

Det første som må gjøres er å modellere sannsynligheten for at asken er farlig.

Les videre »

Risikomodellering – et alternativ til tradisjonell budsjettering

Arkivert som Modellering av i 2013 0 kommentarer
Risikomodellering – et alternativ til tradisjonell budsjettering

Ved å bruke risikomodellering i budsjettprosessen vil budsjettet vil i større grad kunne bli et strategisk verktøy for ledelsen, fordi det vil gi vesentlig mer informasjon og beslutningsstøtte enn hva en tradisjonelle statisk budsjettering vil gjøre. I tradisjonell budsjettering er fokus rettet mot å sette statiske forutsetninger for året eller årene som kommer, for så […]

Les videre »