Stikkord: Monte Carlo

 • Risk modelling with Excel @Risk

  Risk modelling with Excel @Risk

  Excel @Risk is an Add-in to Excel made by Palisade Corporation.  With an Excel-model as basis, @Risk can simulate and calculate figures which will assess the risk in the base calculations. So, the starting point for risk modelling with Excel is a model which captures the relationships between variables you want to model.  In most…

 • Hvordan lykkes innovasjoner?

  Hvordan lykkes innovasjoner?

  Da jeg lette gjennom gamle dokumenter kom jeg over en slide som viser hvordan innovasjoner eller nye ideer tas opp og hvor hurtig de gjør det.  Den er fra en bok fra 1962 av Everett Rogers, en professor i sosiologi ((Rural sociology)), kalt «Diffusion of innovations«, eller «Spredning av innovasjoner». Sliden jeg har handler om…

 • Modellering av likviditet for el-selskaper

  Modellering av likviditet for el-selskaper

  Likviditetsstyringen for selskaper som kjøper kraft spot og selger den videre til strømkunder har noen særtrekk som gjør modellering av slike selskaper spesielt interessant.  De viktigste er Volatil pris; strømprisen varierer mye over året Volatilt volum; strømforbruk varierer over året, akkurat som prisen Positiv samvariasjon mellom pris og volum Umiddelbart oppgjør mot leverandør; Kraft kjøpt…

 • Simulation of balance sheet risk

  Simulation of balance sheet risk

  As I wrote in my article about balance sheet risk, a company with covenants in its loan agreements may have to hedge balance sheet risk even though it is not optimal from a market risk perspective. But how can the company know which covenant to hedge? Often a company will have more than one covenant,…

Translate »