Emne Excel @Risk

Risk modelling with Excel @Risk

Arkivert som Modelling av i 2013 0 kommentarer
Risk modelling with Excel @Risk

Excel @Risk is an Add-in to Excel made by Palisade Corporation.  With an Excel-model as basis, @Risk can simulate and calculate figures which will assess the risk in the base calculations. So, the starting point for risk modelling with Excel is a model which captures the relationships between variables you want to model.  In most […]

Les videre »

Risikomodellering med Excel @Risk

Arkivert som Modellering av i 2013 0 kommentarer
Risikomodellering med Excel @Risk

Excel @Risk er et tillegg (en ”Add-in”) til Excel laget av Palisade. Med utgangspunkt i en Excel-modell, kan @Risk gjøre simuleringer og beregninger som så kan brukes til å måle risikoen som ligger i en målfunksjon, for eksempel et budsjett. Dette betyr at du begynner med å bygge en modell i Excel som ivaretar de […]

Les videre »