Markedsrisiko og risikoreduksjon


Den totale markedsrisikoen er knyttet til virksomhetens verdikjede og en konsekvens av dens valgte strategien.  Markedsrisiko styres først og fremst gjennom de strategiske valgene virksomheten tar.  Bare gjennom strategisk risikotaking skapes inntjening.  Det er dermed ikke all risiko det er ønskelig å fjerne.

Hvilke risikoer som eventuelt skal sikres avhenger av både hvorvidt sikring vil redusere potensiell verdiskapning (som er et ønsket resultat av strategiske valg) og hvorvidt det finnes et fungerende sikringsmarked.

Markedsrisikoen består av fire kjernekomponenter:

  • Makrorisiko – generell økonomisk utvikling, samfunnsutvikling, demografi og så videre
  • Mikrorisiko – bransjespesifikk utvikling; økonomi, demografi, trender
  • Selskapsrisiko – spesifikk for den enkelte virksomhet; lønnsomhet, eierstruktur, kvalitet på aktiva
  • Finansiell risiko – knyttet til finansiering, likviditet og valuta- og renterisiko

Markedsrisiko

Den makroøkonomiske risikoen kan virksomheten i liten grad kontrollere.  Denne risikoen påvirker alle deler av økonomien i større eller mindre grad, enten det er i form av økonomisk vekst, globale trender, handelsforhold eller demografi.  Finanskrisen og dens påvirkning på vekst, finansiering og markedsbalanse er et resultat av makrorisiko.

Den mikroøkonomiske risikoen påvirker bare sektorer av økonomien og kan ha en utvikling som skiller seg fra den generelle økonomiske utviklingen.  Noen bransjer vokser, andre kan desimeres i løpet av kort tid, helt uavhengig av den generelle utviklingen.  Virksomheten har gjort strategiske valg om å være i nettopp sin bransje.  Eierne har valgt nettopp den bransjen fordi de ser muligheter for verdiskapning.  Denne risikoen kontrolleres først og fremst ved strategiske valg.

Selskapsrisikoen er spesifikk for den enkelte virksomheten og er et resultat både av valgt strategi og makroøkonomiske forhold. Viktige slike selskapsspesifikke forhold er kvaliteten på aktiva, eierstruktur, balansesammensetning, lønnsomhet og andre forhold som skiller selskapet fra sine konkurrenter innenfor samme segment.  Denne risikoen styres først og fremst gjennom selskapets interne kontroll og governance.

Finansiell risiko innbefatter finansiering og likviditet (refinansieringsrisiko), valuta- og renterisiko samt enkelte råvarer.  Denne risikoen består egentlig av komponenter av de tre andre, men er av flere årsaker nyttig å skille ut som en egen gruppe.  Først og fremst fordi denne typen risiko ofte er et resultat av valgt strategi, men uten å være den primære årsaken til at strategien ble valgt.  Eventuelt er de en konsekvens av tidligere strategiske valg, som kan begrense evnen til å ta nye muligheter (for eksempel balansesammensetning). I tillegg er dette ofte (av de få) risikoene som har fungerende markeder for avdekning av risiko.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Translate »