Emne Risikoreduksjon

Hvilken risiko bør og kan sikres?

Arkivert som Risiko av i 2013 0 kommentarer
Hvilken risiko bør og kan sikres?

Etter å ha estimert sin risikotoleranse kan virksomheten mene at den totale risiko selskapet står overfor er større en hva virksomhetene har evne til å bære.  I så fall er det nødvendig å avdekke noe av den risikoen selskapet står over for. Men, ikke alle risikoer bør eller kan avdekkes. Selskapets makrorisiko er en risiko […]

Les videre »

Markedsrisiko og risikoreduksjon

Arkivert som Risiko av i 2013 0 kommentarer
Markedsrisiko og risikoreduksjon

Den totale markedsrisikoen er knyttet til virksomhetens verdikjede og en konsekvens av dens valgte strategien.  Markedsrisiko styres først og fremst gjennom de strategiske valgene virksomheten tar.  Bare gjennom strategisk risikotaking skapes inntjening.  Det er dermed ikke all risiko det er ønskelig å fjerne. Hvilke risikoer som eventuelt skal sikres avhenger av både hvorvidt sikring vil […]

Les videre »