Kredittid og likviditet for strømleverandører


For en strømleverandør uten egen produksjon er selskapets evne til å få kundene til å akseptere forskuddsbetaling, før levering av kraft starter, avgjørende for selskapets lønnsomhet og mulighet til å finansiere virksomheten.

En strømleverandør som ikke har egen produksjon, men kjøper inn kraft på vegne av kunder på Nordpool, står overfor noen utfordringer en leverandør av andre varer og tjenester ikke har. Det å være strømleverandør krever mye kapital, ettersom Nordpool krever oppgjør for innkjøpt kraft daglig.

Dette får stor betydning for strømleverandørens likviditet. En strømleverandør som ikke har inngått avtale om forskuddsbetaling med sine kunder, vil måtte ha en stor bufferkapital eller tilgjengelige kredittlinjer for å dekke innkjøp av strøm som skal viderefaktureres kunde. Betaler kundene for eksempel på etterskudd med 2 ukers kreditt, vil leverandør ha kjøpt inn kraften i gjennomsnitt 45 dager før oppgjør finner sted.

Derfor har strømleverandører ofte forskuddsbetaling fra sine kunder. Men selv da er det likviditetsmessige utfordringer. For den forskuddsprisen som kunden betaler fastsettes på et tidspunkt før den faktiske leveringsperioden, noe som innebærer at den realiserte prisen i større eller mindre grad vil avvike fra den forhåndsfakturerte prisen. Dette avviket vil så avregnes mot kunden i ettertid, noe som igjen betyr at når prisene avviker (og det gjør de alltid) så vil det i større eller mindre grad innebære at leverandøren kan komme i en situasjon der selskapet trenger kreditt.

I tillegg er det ofte ikke mulig å få kundene til å betale inn før leveringsmåneden – ofte betaler kunden midt i leveringsmåneden.  Det er tilsynelatende kredittnøytralt (kunden betaler en halv måned på forskudd og en halv måned på etterskudd), men for leverandøren vil det utgjøre en stor forskjell i kapitalbehov.  Eksempelet under belyser dette.

Det gjennomsnittlige årlige finansieringsbehovet til leverandør øker med 25 mNOK ved betaling midt i leveringsmåned, sammenlignet med før leveringsmåned.  Finansieringskostnaden øker med 700 000 pr. år i gjennomsnitt.  I tillegg vil det i ekstreme tilfeller føre til en stor økning i maksimalt lånebehov, slik at det sannsynligvis vil være kostnader forbundet med å ha tilgjengelige trekklinjer som kommer i tillegg.  Sett på året 2010 isolert sett, ville det ha betydd et økt finansieringsbehov på opp mot 100 mNOK i perioder:

Impact credit 2010

En strømleverandør som ikke har egen produksjon er avhengig av å ha forskuddsbetaling fra sine kunder, og bør i tillegg ha forskuddsbetalingen på konto før leveringsmåneden begynner.  Dette gir selvsagt leverandører med egen produksjon en fortrinn ettersom de kan nette sine kjøp på børsen, og dermed ikke må bære kostnaden med løpende betaling til Nordpool før oppgjør fra kunde.  På dagens lave rentenivå er det muligens ikke noe stort problem, men ved høyere rentenivå vil det kunne ha stor betydning, ettersom kundene ikke vil være like villige til å forskuddsbetale sin strømleverandør.

Betydningen av kreditttid har ofte lite fokus, men eksempelet understreker at det har vesentlig betydning for både finansieringsevne og lønnsomhet.  Bevissthet om dette bør ikke bare ligge i økonomiavdelingen, det bør i særdeleshet være høyt på agendaen for salgskorpset.

Forutsetninger:

  • 2 millioner MWh årlig leveranse
  • Månedlig forskuddsbetaling
  • Faktiske priser fra 2008-2012
  • Rente på innskudd 2%, rente på trekk 4%
Finansieringsbehov
Forskuddsbetaling før leveringsmåned20082009201020112012
Gjennomsnitt30 79629 18125 02340 74312 876
Høy111 977110 26184 961165 59060 663
Lav-23 302-7 692-47 215-27 197-25 708
Finansieringskostnad704670484941253
Forskuddsbetaling midt i leveringsmåned20082009201020112012
Gjennomsnitt3 9975 791-3 91311 179-3 175
Høy66 26770 16157 672106 36234 569
Lav-60 594-37 866-70 263-55 358-51 329
Finansieringskostnad-7439-372134-254
Endring20082009201020112012
Gjennomsnitt-26 799-23 391-28 936-29 564-16 051
Høy-45 709-40 100-27 289-59 229-26 094
Lav-37 292-30 174-23 048-28 161-25 621
Finansieringskostnad-778-631-856-807-507

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Translate »