Datofunksjoner i Excel

Arkivert som Tips&Triks av i 2011 0 kommentarer

Det finnes en rekke datofunksjoner i Excel som gjør det enklere å lage lister og ikke minst gode oversikter i en Pivot-tabell.  Jeg bruker som oftest slike i hjelpekolonner for å kunne styre presentasjonen av en tidsserie på en god måte.

FunksjonFormel i ExcelKommentar
Dagens datotoday()
Året i en datostrengyear()
Måned i en datostrengmonth()
Dag i en datostrengday()
Uke-nr. i en datostrengweeknum()Forskjell mellom europeisk og amerikansk ukenummerering må angis
Ukedag i en datostrengweekday()Må angi om uke starter på mandag eller søndag
Forskyver dato en måned frem eller tilbakeedate()Angi forskyvning forover eller bakover i hele måneder.

Formler i regneark:

Resultat:

De resulterende verdiene kan senere brukes til å organisere tabeller og Pivot-tabeller på en systematisk god måte, særlig for å kunne presentere store datasett på aggregert nivå.

Emner: , ,

Legg igjen en kommentar