Stikkord: Datofunksjoner I Excel

  • Datofunksjoner i Excel

    Datofunksjoner i Excel

    Det finnes en rekke datofunksjoner i Excel som gjør det enklere å lage lister og ikke minst gode oversikter i en Pivot-tabell. Jeg bruker som oftest slike i hjelpekolonner for å kunne styre presentasjonen av en tidsserie på en god måte.

Translate »