Modellering

Skille mellom hendelser og estimatkalkyler

Arkivert som Modellering av i 2013 0 kommentarer
Skille mellom hendelser og estimatkalkyler

Store offentlige investeringsprosjekter må gjennom kvalitetssikring etter en innarbeidet metodikk. Det gjøres både en ekstern kvalitetssikring av valgt konsept (KS1) og av usikkerheten i prosjektets lønnsomhet og kalkyler (KS2). KS1 og KS2 Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) skal sikre realiseringen av samfunnsøkonomisk nytte ved at det mest hensiktsmessige konseptet for prosjektet velges. Kvalitetssikringen av kostnadsramme og […]

Les videre »

Risikomodellering med Excel @Risk

Arkivert som Modellering av i 2013 0 kommentarer
Risikomodellering med Excel @Risk

Excel @Risk er et tillegg (en ”Add-in”) til Excel laget av Palisade. Med utgangspunkt i en Excel-modell, kan @Risk gjøre simuleringer og beregninger som så kan brukes til å måle risikoen som ligger i en målfunksjon, for eksempel et budsjett. Dette betyr at du begynner med å bygge en modell i Excel som ivaretar de […]

Les videre »

Risikomodellering

Arkivert som Modellering av i 2013 0 kommentarer
Risikomodellering

En bedrifts  strategiske beslutninger bygger planer og forutsetninger om hvordan fremtiden vil bli.  Disse forutsetningene er mer eller mindre usikre; faktisk er det eneste som er sikkert at utfallet ikke vil bli akkurat som forutsatt.  En plan og de økonomiske størrelsene den inneholder er en stilisert fremstilling av fremtiden slik den blir, basert på det […]

Les videre »

Modellering av risikoen ved aske i luften

Arkivert som Modellering av i 2013 1 kommentar
Modellering av risikoen ved aske i luften

Jeg har lekt litt med simuleringssoftware og laget en liten modell som kan vise hvordan risikoen forbundet med aske i luften kan beregnes. Jeg har ikke beregnet følgeeffekter, vel å merke, dette er ikke en utfyllende analyse men et interessant eksempel som kan modelleres.  Når det gjelder variabelverdier har jeg stort sett synset om det.

Det første som må gjøres er å modellere sannsynligheten for at asken er farlig.

Les videre »