Stikkord: Usikkerhetsreserve

  • Usikkerhet øker med tid

    Usikkerhet øker med tid

    Når man jobber med risiko, for eksempel i et prosjekt, er det viktig å huske at usikkerheten knyttet til det som skjer om 3 år er større enn usikkerhet knyttet til det som kan skje om 3 uker. For å eksemplifisere, så kan man modellere volatilitet ((Der man ikke har en faktisk volatilitetskurve, men et…

Translate »