Emne Modellering

Modellering av korrelasjoner

Arkivert som Risikoestimater av i 2013 0 kommentarer
Modellering av korrelasjoner

I en modell som skal estimere risiko er det to hovedindikatorer som brukes for å beskrive den usikkerheten som ligger i variablene; Volatilitet; Hvor mye vil variablenes verdi kunne avvike fra forventningsverdien? Korrelasjon; Hvordan påvirker variablene hverandre? Jeg har skrevet litt om volatilitet her.  I denne artikkelen vil jeg behandle modellering av den andre kjerneindikatoren […]

Les videre »

Skille mellom hendelser og estimatkalkyler

Arkivert som Modellering av i 2013 0 kommentarer
Skille mellom hendelser og estimatkalkyler

Store offentlige investeringsprosjekter må gjennom kvalitetssikring etter en innarbeidet metodikk. Det gjøres både en ekstern kvalitetssikring av valgt konsept (KS1) og av usikkerheten i prosjektets lønnsomhet og kalkyler (KS2). KS1 og KS2 Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) skal sikre realiseringen av samfunnsøkonomisk nytte ved at det mest hensiktsmessige konseptet for prosjektet velges. Kvalitetssikringen av kostnadsramme og […]

Les videre »

Om Kvisvik :consulting

Arkivert som av i 2013 0 kommentarer
Om Kvisvik :consulting

Har du en problemstilling du ønsker å tallfeste? Et prosjekt du vil verdi- og risikovurdere?

Trenger du en analyse av hva som driver verdiskapning i din virksomhet? Lurer du på hvordan du kan knytte din økonomistyring og risikostyring sammen?

Trenger du en god budsjettmodell som ikke bare viser ett tall, men også analyserer trusler og muligheter?

Da har du kommet til rett sted.

Les videre »