Risikotoleranse

Arkivert som Risiko av i 2013 1 kommentar

Amber dice on paperEt av de viktigste begrepene innenfor risikostyring er risikotoleranse. Uten å definere dette begrepet på en god måte er det ikke mulig å drive god risikostyring, fordi vi ikke vet hva vi skal måle risiko imot.

Å definere risikotoleranse handler om å definere hvor mye risiko virksomheten kan leve med.  Risikotoleranse er av avgjørende betydning i valg av strategi og i gjennomføringen av den valgte strategien.  Det kan godt være at virksomheten ikke er i stand til å velge ønskede strategier fordi den ikke har risikobærende evne.  Den risikobærende evnen må derfor kartlegges og helst tallfestes i starten av strategiprosessen, og gjennom hele strategiprosessen må tenkelige strategier vurderes opp mot den.  Dersom for eksempel finansieringsevne setter en stopper for videre ekspansjon, så begrenser det selskapets valg av strategi.

Risikotoleranse må måles mot virksomhetens mest sårbare nøkkeltall.  Å fastsette risikotoleranse som et tenkt og mer eller mindre tilfeldig tall vil ikke gjøre det mulig å bruke begrepet på en hensiktsmessig måte.  Dette innebærer at virksomheten må ha god forståelse for hva som driver dens verdiskapning, og også hva som setter begrensninger.  Dersom et selskaps mest sårbare nøkkeltall er for eksempel egenkapitalandel, så må risikotoleranse måles mot dette.  Er det mest utsatt for endringer i finansieringsevne, må risikotoleranse måles mot det.

Det faktum at risikotoleranse må måles mot noe, innebærer at det er fordelaktig at virksomheten har modeller som kan estimere risiko på en kvantitativ måte og som viser klart hvilke variable og sammenhenger som har størst påvirkning på de risikoutsatte nøkkeltallene.

Emner: , , ,

Kommentarer (1)

Trackback URL | Kommentarfeed

Sider som lenker til denne artikkelen

  1. Risk tolerance : Strategy @ Risk | 2013

Legg igjen en kommentar