Forfatter: Eli Kvisvik

 • S-kurve i Excel med Analysis Toolpak

  Analysis Toolpak er et add in til Excel som inneholder en rekke verktøy for databehandling. Dersom denne er aktivert finnes den under Data i toppmenyen, helt til høyre. Om den ikke er aktiviert, aktiveres verktøyene ved å gå til Fil Alternativer Velg deretter «Tillegg» og «Excel-tillegg»: Klikk på #Start» Sørg for at «Analyseverktøy» er huket […]

 • Manøvrer i store Excel bøker med hyperlinker

  Ofte blir Excel arbeidsbøker veldig store og ditto uoversiktlige. Ofte kan store modeller ha 50 ark, og da sier det seg selv at det ikke blir enkelt å holde oversikt over hvor du er til enhver tid. En forholdsvis enkel metode for å gjøre slike store Excel arbeidsbøker enklere å manøvrere i er å lage […]

 • Market risk and risk reduction

  The total market risk a business faces is linked to its value chain and a consequence of the chosen strategy.  Market risk is managed mainly through the strategic choices the business makes.  Only through strategic risk taking will value be created.  Therefore it is not desirable to remove all risk. What risks should be mitigated […]

 • Et helt mulighetsområde

  Begrepet risiko er et negativt ladet begrep og det preger synet på risikostyring og hvor risikostyring hører hjemme i virksomheten.  Ofte har risikostyringen et forsikringsfokus som gjør at all risiko ses som et onde som både bør og skal avdekkes.  Men det innebærer samtidig et fokus som ser bort fra at virksomheten står overfor et […]

Translate »