Eli Kvisvik

Jeg har mer enn 20 års erfaring innenfor finans og risikostyring, herunder Treasury risk management, finansiell planlegging, verdivurdering under usikkerhet, M&A og risikostyring i prosjekter.

Siden 1990 har jeg har jobbet i prosessindustri, konsulentvirksomhet og energi-bransjen med denne typen problemstillinger.

rss feed Facebook LinkedIn

Eli Kvisviks siste artikler

S-kurve i Excel med Analysis Toolpak

Arkivert som Tips&Triks av i 2015 0 kommentarer
S-kurve i Excel med Analysis Toolpak

Analysis Toolpak er et add in til Excel som inneholder en rekke verktøy for databehandling. Dersom denne er aktivert finnes den under Data i toppmenyen, helt til høyre. Om den ikke er aktiviert, aktiveres verktøyene ved å gå til Fil Alternativer Velg deretter «Tillegg» og «Excel-tillegg»: Klikk på #Start» Sørg for at «Analyseverktøy» er huket […]

Les videre »

Manøvrer i store Excel bøker med hyperlinker

Arkivert som Tips&Triks av i 2014 0 kommentarer
Manøvrer i store Excel bøker med hyperlinker

Ofte blir Excel arbeidsbøker veldig store og ditto uoversiktlige. Ofte kan store modeller ha 50 ark, og da sier det seg selv at det ikke blir enkelt å holde oversikt over hvor du er til enhver tid. En forholdsvis enkel metode for å gjøre slike store Excel arbeidsbøker enklere å manøvrere i er å lage […]

Les videre »

Market risk and risk reduction

Arkivert som Risk av i 2013 0 kommentarer
Market risk and risk reduction

The total market risk a business faces is linked to its value chain and a consequence of the chosen strategy.  Market risk is managed mainly through the strategic choices the business makes.  Only through strategic risk taking will value be created.  Therefore it is not desirable to remove all risk. What risks should be mitigated […]

Les videre »

Et helt mulighetsområde

Arkivert som Risiko av i 2013 0 kommentarer
Et helt mulighetsområde

Begrepet risiko er et negativt ladet begrep og det preger synet på risikostyring og hvor risikostyring hører hjemme i virksomheten.  Ofte har risikostyringen et forsikringsfokus som gjør at all risiko ses som et onde som både bør og skal avdekkes.  Men det innebærer samtidig et fokus som ser bort fra at virksomheten står overfor et […]

Les videre »