Stikkord: Verdidrivere

  • Fokus på verdidrivere i risikostyringen

    Fokus på verdidrivere i risikostyringen

    Analyse av virksomhetens risiko må ha dens verdiskapning som utgangspunkt. God forståelse av verdiskapningen i virksomheten og hva som driver den er nødvendig for å kunne gjøre en god analyse av risiko. Verdiskapning kan måles på mange måter. I privat næringsliv kan den ofte måles direkte i form av selskapets resultatregnskap. I offentlig sektor kan […]

Translate »