Stikkord: Usikkerhet

  • Et helt mulighetsområde

    Et helt mulighetsområde

    Begrepet risiko er et negativt ladet begrep og det preger synet på risikostyring og hvor risikostyring hører hjemme i virksomheten.  Ofte har risikostyringen et forsikringsfokus som gjør at all risiko ses som et onde som både bør og skal avdekkes.  Men det innebærer samtidig et fokus som ser bort fra at virksomheten står overfor et […]

  • Kvalitetssikring av store offentlige prosjekter – erfaringer så langt

    Kvalitetssikring av store offentlige prosjekter – erfaringer så langt

    Concept på NTNU ((Concept rapport nr. 35: Statens Prosjektmodell. 2013. Knut Samset og Gro Holst Volden)) har gjennomgått 40 av de prosjektene som til nå har vært gjennom kvalitetssikring etter at Staten ved Finansdepartementet innførte ordningen med ekstern kvalitetssikring i 2000. Årsaken til at ordningen ble innført var at kostnadsoverskridelser i store offentlige investeringsprosjekter snarere […]

Translate »