Stikkord: Sirkelreferanser

  • Sirkelreferanser i renteberegning

    Sirkelreferanser i renteberegning

    Sirkelreferanser er et problem som oppstår når en rekke av formler viser tilbake til seg selv.  Dette er et problem som oppstår ofte i renteberegning av en kontantbeholdnings inngående og utgående balanse (IB og UB).  Det beregnes rente på selve kontaktbeholdningen, og den blir en del av grunnlaget for beholdningens UB og dermed oppstår det…

Translate »