Emne KS2

Kvalitetssikring av store offentlige prosjekter – erfaringer så langt

Arkivert som Lest og lært av i 2013 2 kommentarer
Kvalitetssikring av store offentlige prosjekter – erfaringer så langt

Concept på NTNU1 har gjennomgått 40 av de prosjektene som til nå har vært gjennom kvalitetssikring etter at Staten ved Finansdepartementet innførte ordningen med ekstern kvalitetssikring i 2000. Årsaken til at ordningen ble innført var at kostnadsoverskridelser i store offentlige investeringsprosjekter snarere var regel enn unntak.  Prosjektene tok lenger tid å gjennomføre enn planlagt og […]

Les videre »

Distinguish between events and estimates

Arkivert som Risk av i 2013 0 kommentarer
Distinguish between events and estimates

Large public sector investment projects in Norway have to go through an established methodology for quality assurance. There must be an external quality assurance process both of the selected concept (KS1) and the projects profitability and cost (KS2). KS1 and KS2 Concept quality control (KS1) shall ensure the realization of socio-economic advantages (the revenue side […]

Les videre »

Skille mellom hendelser og estimatkalkyler

Arkivert som Modellering av i 2013 0 kommentarer
Skille mellom hendelser og estimatkalkyler

Store offentlige investeringsprosjekter må gjennom kvalitetssikring etter en innarbeidet metodikk. Det gjøres både en ekstern kvalitetssikring av valgt konsept (KS1) og av usikkerheten i prosjektets lønnsomhet og kalkyler (KS2). KS1 og KS2 Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) skal sikre realiseringen av samfunnsøkonomisk nytte ved at det mest hensiktsmessige konseptet for prosjektet velges. Kvalitetssikringen av kostnadsramme og […]

Les videre »