Stikkord: Fly

  • Modellering av risikoen ved aske i luften

    Modellering av risikoen ved aske i luften

    Jeg har lekt litt med simuleringssoftware og laget en liten modell som kan vise hvordan risikoen forbundet med aske i luften kan beregnes. Jeg har ikke beregnet følgeeffekter, vel å merke, dette er ikke en utfyllende analyse men et interessant eksempel som kan modelleres.  Når det gjelder variabelverdier har jeg stort sett synset om det. Det første som må gjøres er å modellere sannsynligheten for at asken er farlig.

Translate »