Stikkord: Næringsliv

  • Omdømme – viktigste aktivum og største risiko

    Omdømme – viktigste aktivum og største risiko

    En CEO i Coca Cola sa det slik, i følge Google, da han skulle beskrive verdien av omdømmet til selskapet: “If I lost all of my factories and trucks but kept the name Coca-Cola, I could rebuild my business. If I lost my name, the business would collapse”. Så viktig er selskapets navn, eller omdømme,…

  • Modellering og dataanalyse

    Modellering og dataanalyse

    Vi økonomer forsøker ofte å modellere hvordan fremtiden vil bli.  Økonomer er i grunn en gruppe synsere som tar et lass med forbehold etter at vi har synset om noe.  Målet med den mer eller mindre begrunnede synsingen er at man skal gjøre fremtiden noe mer forutsigbar enn den vil være om man bare tar…

Translate »