Risiko – analyse – modellering

På hjemmesiden min finner du tekster som omhandler spørsmål innenfor fagområdene finans og risikostyring, samt teknikker for modellering og tips til god bruk av Excel som verktøy.

Jeg publiserer også tekster på engelsk på hos Strategy @Risk som jeg har jobbet med i mange år innenfor dette fagfeltet.  Artikler som er oversatt til engelsk finner du her.