Stikkord: Egenkapital

  • Valutasikring av balanserisiko

    Valutasikring av balanserisiko

    En sikringsstrategi bør være innrettet mot sikring av markedsverdi for å kunne bidra til å bygge aksjonærverdier.  Normalt er derfor ikke sikring av balanseførte verdier et godt argument for sikring fra aksjonærståsted, ettersom et selskaps balanseverdier ikke nødvendigvis reflekterer selskapets markedsverdi 100%. I noen tilfeller kan det likevel argumenteres for at sikringen skaper aksjonærverdi, siden…

Translate »