Stikkord: Balanserisiko

  • Simulering av balanserisiko

    Simulering av balanserisiko

    Som jeg skrev i artikkelen om valutasikring av balanserisiko kan et selskap med betingelser (covenants) i sine låneavtaler være nødt til å sikre risiko på balansen, selv om det ikke nødvendigvis er optimalt. Men hvordan kan selskapet vite hvilket nøkkeltall det er viktigst å sikre?   Ofte vil selskapet ha mer enn en covenant, og sikring…

  • Valutasikring av balanserisiko

    Valutasikring av balanserisiko

    En sikringsstrategi bør være innrettet mot sikring av markedsverdi for å kunne bidra til å bygge aksjonærverdier.  Normalt er derfor ikke sikring av balanseførte verdier et godt argument for sikring fra aksjonærståsted, ettersom et selskaps balanseverdier ikke nødvendigvis reflekterer selskapets markedsverdi 100%. I noen tilfeller kan det likevel argumenteres for at sikringen skaper aksjonærverdi, siden…

Translate »