Kategori: Tips&Triks

 • Datofunksjoner i Excel

  Datofunksjoner i Excel

  Det finnes en rekke datofunksjoner i Excel som gjør det enklere å lage lister og ikke minst gode oversikter i en Pivot-tabell. Jeg bruker som oftest slike i hjelpekolonner for å kunne styre presentasjonen av en tidsserie på en god måte.

 • Hvordan lage fine sannsynlighets-kurver i Excel

  Hvordan lage fine sannsynlighets-kurver i Excel

  Når du jobber med simuleringsmodeller og skal presentere disse, er ofte ikke den innebygde grafikken godt nok.  I hvert fall ønsker jeg bedre formateringsmuligheter.  Dermed dumpes simuleringsdata til et regneark, og så brukes Excels grafikkmuligheter til å lage pene presentasjonsgrafer. Det er ikke spesielt vanskelig, men det krever litt prøving og feiling om du ikke…

 • To bindestreker til hjelp i Excel

  To bindestreker til hjelp i Excel

  Om du har lange lister med variable og ønsker å inkludere bare verdier basert på noen gitte kriterier i en sum, er det flere måter å gjøre det på.  Du kan lage såkalte «=if()» setninger, men det er upraktisk om du har mange kriterier.  Du kan også bruke en Pivot-tabell, men det kan ofte være…

 • Hvordan lage et Waterfall-diagram i Excel

  Hvordan lage et Waterfall-diagram i Excel

  Se her om du har tall som veksler mellom å være over og under 0. Waterfall eller fossefallsdiagram brukes mye for å illustrere hvordan et avvik eller en endring er sammensatt av ulike faktorer eller årsaker.  Det klassiske eksempelet er avvik mellom budsjett og faktisk oppnådd resultat.  Et slik diagram kan se slik ut: Dette…

Translate »