Stikkord: Finanskrisen

 • Noen enkle læresetninger fra finanskrisen

  I 2008 sto det en interessant artikkel i NYtimes om hvordan investeringsbanker og andre har modellert risiko. Såkalte Value at Risk-modeller av mer eller mindre avansert type brukes innen finansnæringen for å evaluere risiko. Slike modeller sier noe om maksimale tap i en portefølje på gitte sannsynlighetsnivåer. De er gjerne satt så høyt som 99%, […]

 • Modellering og dataanalyse

  Modellering og dataanalyse

  Vi økonomer forsøker ofte å modellere hvordan fremtiden vil bli.  Økonomer er i grunn en gruppe synsere som tar et lass med forbehold etter at vi har synset om noe.  Målet med den mer eller mindre begrunnede synsingen er at man skal gjøre fremtiden noe mer forutsigbar enn den vil være om man bare tar den helt som den kommer, etter hvert som den kommer.

 • Forræderiske tall 3: Hvor stort er det, egentlig?

  Forræderiske tall 3: Hvor stort er det, egentlig?

  I dag kom jeg over et interessant tall, eller rettere sagt to. Først leste jeg på ABCnyheter at OECD melder at 25 millioner mennesker i verden vil bli arbeidsledige på grunn av den pågående økonomiske krisen. Jeg gikk på jakt etter kilden. ABCnyheter hadde saken fra NTB (der har jeg ikke tilgang). Jeg gikk til OECD. Der fant jeg ikke dette tallet, men jeg fant et tilsvarende tall.

Translate »