Kategori: Lest og lært

 • Kvalitetssikring av store offentlige prosjekter – erfaringer så langt

  Kvalitetssikring av store offentlige prosjekter – erfaringer så langt

  Concept på NTNU ((Concept rapport nr. 35: Statens Prosjektmodell. 2013. Knut Samset og Gro Holst Volden)) har gjennomgått 40 av de prosjektene som til nå har vært gjennom kvalitetssikring etter at Staten ved Finansdepartementet innførte ordningen med ekstern kvalitetssikring i 2000. Årsaken til at ordningen ble innført var at kostnadsoverskridelser i store offentlige investeringsprosjekter snarere […]

 • Hvordan lykkes innovasjoner?

  Hvordan lykkes innovasjoner?

  Da jeg lette gjennom gamle dokumenter kom jeg over en slide som viser hvordan innovasjoner eller nye ideer tas opp og hvor hurtig de gjør det.  Den er fra en bok fra 1962 av Everett Rogers, en professor i sosiologi ((Rural sociology)), kalt «Diffusion of innovations«, eller «Spredning av innovasjoner». Sliden jeg har handler om […]

 • Den lettlurtes psykologi

  Den lettlurtes psykologi

  Finanskrisen har vist oss at det ligger i menneskets natur å bli lurt. Den har vist oss at det ikke bare gjelder folk som ikke har peiling, men også de som har peiling. Det er etterhvert mange eksempler på det. En av de som gikk på en smell i Madoff-pyramiden er den amerikanske psykologi-professoren Stephen […]

 • Har du rett når alle andre har feil, har du flaks

  Har du rett når alle andre har feil, har du flaks

  I april-utgaven av Harvard Business Review står det en interessant artikkel om forskning gjort av Jerker Denrell ved Warwick Business School og Christina Fang ved Stern School of business. Under tittelen “Experts” Who Beat the Odds Are Probably Just Lucky» forsvarer Denrell forskningen sin ((Serien i HBR heter «Defend your research»)), som viser følgende: In […]

Translate »