Eli Kvisvik

Jeg har mer enn 20 års erfaring innenfor finans og risikostyring, herunder Treasury risk management, finansiell planlegging, verdivurdering under usikkerhet, M&A og risikostyring i prosjekter.

Siden 1990 har jeg har jobbet i prosessindustri, konsulentvirksomhet og energi-bransjen med denne typen problemstillinger.

rss feed Facebook LinkedIn

Eli Kvisviks siste artikler

Uttrekk fra tekst i Excel

Arkivert som Tips&Triks av i 2013 0 kommentarer
Uttrekk fra tekst i Excel

Det finnes flere funksjoner for uttrekk av deler av tekst i Excel.  Dette er funksjoner som kan brukes til å systematisere data i tabeller, der det unike feltet for data er komplekse tekstkoder.  Det er for eksempel tilfelle med Nasdaq OMX sine koder for strømpriser.  Nasdaq har ulike produktserier der alle kodene representerer følgende (en […]

Les videre »

Har du rett når alle andre har feil, har du flaks

Arkivert som Lest og lært av i 2013 0 kommentarer
Har du rett når alle andre har feil, har du flaks

I april-utgaven av Harvard Business Review står det en interessant artikkel om forskning gjort av Jerker Denrell ved Warwick Business School og Christina Fang ved Stern School of business. Under tittelen “Experts” Who Beat the Odds Are Probably Just Lucky» forsvarer Denrell forskningen sin1, som viser følgende: In Denrell’s study of interest and inflation rates, […]

Les videre »

Noen enkle læresetninger fra finanskrisen

Arkivert som Lest og lært av i 2013 0 kommentarer
Noen enkle læresetninger fra finanskrisen

I 2008 sto det en interessant artikkel i NYtimes om hvordan investeringsbanker og andre har modellert risiko. Såkalte Value at Risk-modeller av mer eller mindre avansert type brukes innen finansnæringen for å evaluere risiko. Slike modeller sier noe om maksimale tap i en portefølje på gitte sannsynlighetsnivåer. De er gjerne satt så høyt som 99%, […]

Les videre »

Risikomodellering – et alternativ til tradisjonell budsjettering

Arkivert som Modellering av i 2013 0 kommentarer
Risikomodellering – et alternativ til tradisjonell budsjettering

Ved å bruke risikomodellering i budsjettprosessen vil budsjettet vil i større grad kunne bli et strategisk verktøy for ledelsen, fordi det vil gi vesentlig mer informasjon og beslutningsstøtte enn hva en tradisjonelle statisk budsjettering vil gjøre. I tradisjonell budsjettering er fokus rettet mot å sette statiske forutsetninger for året eller årene som kommer, for så […]

Les videre »