Om Kvisvik :consulting

iStock_000020658968smallVelkommen hit! Hva kan jeg hjelpe deg med?

  • Har du en problemstilling du ønsker å tallfeste?
  • Et prosjekt du vil verdi– og risikovurdere?
  • Trenger du en analyse av hva som driver verdi i din virksomhet?
  • Lurer du på hvordan du kan knytte din økonomistyring og risikostyring sammen?
  • Trenger du en god budsjettmodell som ikke bare viser ett tall, men også analyserer trusler og muligheter?

Da har du kommet til rett sted.

Mitt spesialområde er bygging av modeller som beskriver økonomiske og andre problemstillinger på en systematisk, konsistent og robust måte. I tillegg til Excel-modeller for økonomisk styring har jeg i 10 år utviklet modeller for Monte Carlo simulering ved hjelp av verktøyet Excel @Risk og Pilot Lightship.

På hjemmesiden min finner du tekster som beskriver metode og teknikk knyttet til modellering av ulike typer problemstillinger, med eller uten simulering av utfall. I tillegg ligger det en del tips&triks her som kan gjøre Excel-hverdagen din vesentlig enklere.

Jeg publiserer også tekster på engelsk på hos Strategy @Risk som jeg har jobbet med i mange år.

Jeg driver også nettstedet Finans til folket, med mål om nettopp det – å drive folkeopplysning om finans.

Min bakgrunn kan du lese om her.