Om Kvisvik :consulting

iStock_000020658968smallJeg jobber for tiden fulltid og tar ikke oppdrag som selvstendig rådgiver.

Mitt spesialområde er bygging av modeller som beskriver økonomiske og andre problemstillinger på en systematisk, konsistent og robust måte. I tillegg til Excel-modeller for økonomisk styring har jeg i 10 år utviklet modeller for Monte Carlo simulering ved hjelp av verktøyet Excel @Risk og Pilot Lightship.

På hjemmesiden min finner du tekster som beskriver metode og teknikk knyttet til modellering av ulike typer problemstillinger, med eller uten simulering av utfall. I tillegg ligger det en del tips&triks her som kan gjøre Excel-hverdagen din vesentlig enklere.

Jeg publiserer også tekster på engelsk på hos Strategy @Risk som jeg har jobbet med i mange år.

Jeg driver også nettstedet Finans til folket, med mål om nettopp det – å drive folkeopplysning om finans.

Min bakgrunn kan du lese om her.