Tips&Triks

Datofunksjoner i Excel

Arkivert som Tips&Triks av i 2011 0 kommentarer
Datofunksjoner i Excel

Det finnes en rekke datofunksjoner i Excel som gjør det enklere å lage lister og ikke minst gode oversikter i en Pivot-tabell. Jeg bruker som oftest slike i hjelpekolonner for å kunne styre presentasjonen av en tidsserie på en god måte.

Les videre »

Hvordan lage fine sannsynlighets-kurver i Excel

Arkivert som Tips&Triks av i 2010 0 kommentarer
Hvordan lage fine sannsynlighets-kurver i Excel

Når du jobber med simuleringsmodeller og skal presentere disse, er ofte ikke den innebygde grafikken godt nok.  I hvert fall ønsker jeg bedre formateringsmuligheter.  Dermed dumpes simuleringsdata til et regneark, og så brukes Excels grafikkmuligheter til å lage pene presentasjonsgrafer. Det er ikke spesielt vanskelig, men det krever litt prøving og feiling om du ikke […]

Les videre »

To bindestreker til hjelp i Excel

Arkivert som Tips&Triks av i 2010 0 kommentarer
To bindestreker til hjelp i Excel

Om du har lange lister med variable og ønsker å inkludere bare verdier basert på noen gitte kriterier i en sum, er det flere måter å gjøre det på.  Du kan lage såkalte «=if()» setninger, men det er upraktisk om du har mange kriterier.  Du kan også bruke en Pivot-tabell, men det kan ofte være […]

Les videre »

Hvordan lage et Waterfall-diagram i Excel

Arkivert som Tips&Triks av i 2010 0 kommentarer
Hvordan lage et Waterfall-diagram i Excel

Se her om du har tall som veksler mellom å være over og under 0. Waterfall eller fossefallsdiagram brukes mye for å illustrere hvordan et avvik eller en endring er sammensatt av ulike faktorer eller årsaker.  Det klassiske eksempelet er avvik mellom budsjett og faktisk oppnådd resultat.  Et slik diagram kan se slik ut: Dette […]

Les videre »