Kategori: Risiko

 • Risikotoleranse

  Risikotoleranse

  Et av de viktigste begrepene innenfor risikostyring er risikotoleranse. Uten å definere dette begrepet på en god måte er det ikke mulig å drive god risikostyring, fordi vi ikke vet hva vi skal måle risiko imot. Å definere risikotoleranse handler om å definere hvor mye risiko virksomheten kan leve med.  Risikotoleranse er av avgjørende betydning […]

 • Markedsrisiko og risikoreduksjon

  Markedsrisiko og risikoreduksjon

  Den totale markedsrisikoen er knyttet til virksomhetens verdikjede og en konsekvens av dens valgte strategien.  Markedsrisiko styres først og fremst gjennom de strategiske valgene virksomheten tar.  Bare gjennom strategisk risikotaking skapes inntjening.  Det er dermed ikke all risiko det er ønskelig å fjerne. Hvilke risikoer som eventuelt skal sikres avhenger av både hvorvidt sikring vil […]

 • Fokus på verdidrivere i risikostyringen

  Fokus på verdidrivere i risikostyringen

  Analyse av virksomhetens risiko må ha dens verdiskapning som utgangspunkt. God forståelse av verdiskapningen i virksomheten og hva som driver den er nødvendig for å kunne gjøre en god analyse av risiko. Verdiskapning kan måles på mange måter. I privat næringsliv kan den ofte måles direkte i form av selskapets resultatregnskap. I offentlig sektor kan […]

 • Justering av VaR for illikviditet

  Justering av VaR for illikviditet

  For en portefølje av finansielle instrumenter måles ofte risiko ved bruk av Value at Risk (VaR). Det ligger imidlertid noen forutsetninger til grunn for VaR som historien har vist har klare svakheter.

Translate »