Risiko

Risikotoleranse

Arkivert som Risiko av i 2013 1 kommentar
Risikotoleranse

Et av de viktigste begrepene innenfor risikostyring er risikotoleranse. Uten å definere dette begrepet på en god måte er det ikke mulig å drive god risikostyring, fordi vi ikke vet hva vi skal måle risiko imot. Å definere risikotoleranse handler om å definere hvor mye risiko virksomheten kan leve med.  Risikotoleranse er av avgjørende betydning […]

Les videre »

Markedsrisiko og risikoreduksjon

Arkivert som Risiko av i 2013 0 kommentarer
Markedsrisiko og risikoreduksjon

Den totale markedsrisikoen er knyttet til virksomhetens verdikjede og en konsekvens av dens valgte strategien.  Markedsrisiko styres først og fremst gjennom de strategiske valgene virksomheten tar.  Bare gjennom strategisk risikotaking skapes inntjening.  Det er dermed ikke all risiko det er ønskelig å fjerne. Hvilke risikoer som eventuelt skal sikres avhenger av både hvorvidt sikring vil […]

Les videre »

Fokus på verdidrivere i risikostyringen

Arkivert som Risiko av i 2013 0 kommentarer
Fokus på verdidrivere i risikostyringen

Analyse av virksomhetens risiko må ha dens verdiskapning som utgangspunkt. God forståelse av verdiskapningen i virksomheten og hva som driver den er nødvendig for å kunne gjøre en god analyse av risiko. Verdiskapning kan måles på mange måter. I privat næringsliv kan den ofte måles direkte i form av selskapets resultatregnskap. I offentlig sektor kan […]

Les videre »

Justering av VaR for illikviditet

Arkivert som Risiko av i 2013 0 kommentarer
Justering av VaR for illikviditet

For en portefølje av finansielle instrumenter måles ofte risiko ved bruk av Value at Risk (VaR). Det ligger imidlertid noen forutsetninger til grunn for VaR som historien har vist har klare svakheter.

Les videre »