Eli Kvisvik

Jeg har mer enn 20 års erfaring innenfor finans og risikostyring, herunder Treasury risk management, finansiell planlegging, verdivurdering under usikkerhet, M&A og risikostyring i prosjekter.

Siden 1990 har jeg har jobbet i prosessindustri, konsulentvirksomhet og energi-bransjen med denne typen problemstillinger.

rss feed Facebook LinkedIn

Eli Kvisviks siste artikler

Risk modelling

Arkivert som Risk av i 2013 0 kommentarer
Risk modelling

The strategic decisions of a business are based on plans and assumptions about how the future will develop. These assumptions are more or less uncertain, in fact, the only thing that is certain that the outcome will not be exactly as expected.  A plan and the financial estimates it contains is a modelled representation of […]

Les videre »

Risk modeling the budget

Arkivert som Modelling av i 2013 0 kommentarer
Risk modeling the budget

Using risk modeling in the budget process will contribute to turning the budget into more of a strategic tool for management, as it will provide significantly more information and decision support than what a traditional static budget will do. In traditional budgeting, the focus is on putting static assumptions on variables for the year or […]

Les videre »

Distinguish between events and estimates

Arkivert som Risk av i 2013 0 kommentarer
Distinguish between events and estimates

Large public sector investment projects in Norway have to go through an established methodology for quality assurance. There must be an external quality assurance process both of the selected concept (KS1) and the projects profitability and cost (KS2). KS1 and KS2 Concept quality control (KS1) shall ensure the realization of socio-economic advantages (the revenue side […]

Les videre »

Skille mellom hendelser og estimatkalkyler

Arkivert som Modellering av i 2013 0 kommentarer
Skille mellom hendelser og estimatkalkyler

Store offentlige investeringsprosjekter må gjennom kvalitetssikring etter en innarbeidet metodikk. Det gjøres både en ekstern kvalitetssikring av valgt konsept (KS1) og av usikkerheten i prosjektets lønnsomhet og kalkyler (KS2). KS1 og KS2 Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) skal sikre realiseringen av samfunnsøkonomisk nytte ved at det mest hensiktsmessige konseptet for prosjektet velges. Kvalitetssikringen av kostnadsramme og […]

Les videre »